Argon argon dating wiki

Rated 4.96/5 based on 810 customer reviews

Su nombre proviene del griego ἀργός, que significa inactivo (debido a que no reacciona).Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes ya que no reacciona con el material del filamento incluso a alta temperatura y presión, prolongando de este modo la vida útil de la bombilla, y en sustitución del neón en lámparas fluorescentes cuando se desea un color verde-azul en vez del rojo del neón.Potassium–Argon dating or K–Ar dating is a radiometric dating method used in geochronology and archaeology.It is based on measurement of the product of the radioactive decay of an isotope of potassium (K) into argon (Ar).A gázatomok közt csak gyenge van der Waals-féle erők hatnak, ezért forráspontjuk az összes elem közül a legalacsonyabb.Olvadás- és forráspontjuk között mindössze néhány foknyi eltérés van, ezért csak egy szűk hőmérséklet-tartományban léteznek folyadékként.Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares: por ejemplo, bajo condiciones normales, son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja.

argon argon dating wiki-82

El láser de argón tiene usos médicos en odontología y oftalmología; la primera intervención con láser de argón, realizada por Francis L'Esperance, para tratar una retinopatía se realizó en febrero de 1968.

Egyes feltételezések szerint a hetedik periódusban relativisztikus hatások miatt a széncsoportbeli flerovium mutat a nemesgázokra jellemző tulajdonságokat a VIII. Kémiailag közömbösek, reakcióba csak szélsőséges körülmények közt vihetők.

A nemesgázok tulajdonságai jól magyarázhatók az atomszerkezetre vonatkozó modern elméletekkel: ezek szerint a nemesgázok legkülső elektronhéja telített (a héliumnál 1s) és az így kialakult stabilis elektronkonfiguráció a felelős az igen kis mértékű reakciókészségükért.

A nemesgázok a periódusos rendszer VIII-as főcsoportjában (IUPAC szerinti 18-as csoportjában) található elemek.

A hélium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe) és a radon (Rn) tartozik ebbe a csoportba. Standard hőmérsékleten és nyomáson színtelen, szagtalan, egyatomos gázok.

Leave a Reply